top of page

Interview med Bente og Finn Jensen
Borgmestervangen 20

(Tine Rydahl, oktober 2020)

Lærkereden – en tidslomme

Dét, der er helt specielt ved Borgmestervangen 20, er at det oprindelige hus står der endnu, men nu sammen med det nyere helårshus. De fleste af de små træhuse i Skovgårde fra 1950erne er nu væk eller helt ombyggede. Men ikke dette. Det står lige som dengang, men fint og velholdt.

Lærkereden anno 2020

Bente og Finn fortæller
”Vores hus, ”Lærkereden”, var et af de allerførste herude. Grunden tilhørte oprindeligt en udstykning fra Skipperholmen - en gård der brændte.
Mine forældre, Frits og Gerda Petersen, købte grunden i 1952, hvor jeg (Bente) var 12 år. De byggede huset i 1953. Mine forældre var flyttet fra Viborg til Randers i 1952.


Vi har et billede, hvor vi står alle sammen, taget den dag, hvor vi købte grunden. 

Billedet er højst sandsynligt taget den dag, da familien købte grunden

Mine forældre startede med at sætte Sitkagran over mod nabogrunden (nr. 22) og der var også et pilehegn. Vi skulle vande granerne i den varme sommer og fik 10 øre pr spand vand, vi pumpede op. Foruden mig var der min søster Tove og min lillesøster Helle.

Så blev Lærkereden bygget - bemærk hvor lidt bevoksning, der var. Bentes søster Helle husker, at grunden var fyldt med margueritter – et smukt syn

Mine forældre havde bil, eftersom min far var sælger. Han var salgsleder og solgte støvsugere.

Herligt billede, hvor man også ser familiens bil og får en ide om, hvilken tid, vi befinder os i

Vi kom først herud lørdag efter skole og skulle hjem igen søndag. Så vi var her kun i kort tid ad gangen og vi havde ikke meget med naboerne at gøre.

 

Når vi var her lidt uden for sæsonen, havde vi en gasvarmer til at varme huset op med. Huset er bygget af kun 3 cm tykt træ.


Vi hentede vand i bækken, som vi skulle komme i pumpelæderet, der ellers ville tørre ind og så kunne pumpen ikke virke.


Mor havde et stort cementrør, der var gravet ned, det var køleskabet. Og det virkede! Der var også et das i hjørnet af grunden.

Husets das på et hjørne af grunden

Der var bare en markvej, da vi kom herud, men det var fint, så kørte folk ikke så stærkt.


Der var bar mark omkring i mange år, også da Finn kom til i 1958, kun huset og vandpumpen var højere end græsset. Der gik køer og heste ved siden af. Meilvangs datter Pernille og vores søn Klaus fik lov at ride på Skousens hest Lise.

Familien i sommerhus

Beboere i området
Vi besøgte Skousen (Nordvangsvej 25) meget, og købte mælk ved stalddøren. Døtrene Mie og Henny var jævnaldrende med Helle og de legede sammen. Vi har været inviteret derned til kaffebord og Skousen hjalp også min far.
De havde seancer nede ved Skousens - vi vidste godt, de tilhørte Pinsemissionen. Henny og Helle gik i søndagsskole, men jeg tror nu kun Helle var med en enkelt gang.


Af andre beboere kan vi huske at Munk Jensen boede Borgmestervangen 8.
Farvehandler Sørensen havde bygget på hjørnet (Borgmestervangen 14-16). Professor Grøn købte senere de tre øverste grunde, nr 14, 16 og 18 og byggede hus ca. i 1956.

Sommerliv i Lærkereden

I huset ”Havbo” (Borgmestervangen 2 ) boede malermester Pedersen fra Randers.
En møbelfabrikant fra Dronningborg, der lavede reolsystemer, havde huset i svinget overfor P pladsen.
Huset ”Toppen” (Lyngbakken 5) blev kaldt “a wonnikas´”, fordi det lignede en grisekasse (wonni : jysk for orne. Red.)
Vi kan også huske Johannes (Sørensen), “ham med de store fødder”, han hentede engang vores bisværm.


Fra senere tid kan vi bl.a. huske Victor Rydahl Jørgensens speedbåd (Borgmestervangen 24). Vores børn har været med ude at sejle i ”Hamiltonen”. Den var usædvanlig, også fordi den var stor. “Den sparkede bagud”, sagde vi – den havde indenbordsmotor.

 

Bente overtager og familien bygger nyt
Vi børn overtog ”Lærkereden”, da min mor døde. Min far solgte først til os alle tre i 1980. Jeg købte så de andre ud, først Tove og så Helle i 1984.

Lærkereden anno 2020

Lærkereden er et Panbo hus. Det var sommerhus i mange år, men så byggede vi vores helårshus i 1994. Det nye hus er også et Panbohus. Og det helt nybyggede anneks er også et Panbo hus! Så vi har 3 huse på samme grund fra samme firma, det er der nok ikke mange andre, der har.


”Lærkereden” står i dag fuldkommen som da det blev bygget. Dog ikke helt indvendigt, hvor alle indvendige døre er fjernede.

Dørene er fjernede, ellers er der ikke ændret noget ved huset

Inde fra huset, der nu er møbleret med ting fra Bentes forældres hjem

Vi byggede selv det nye hus i 1994. Støbte grunden, lavede hele molevitten og alle vores 3 børn var med til byggeriet. Siden 2003 har vi boet her hele året og det har vi absolut ikke fortrudt", slutter Finn og Bente deres fortælling. 

bottom of page