top of page

Dalgård campings historie

(Tine Rydahl)


I forlængelse af artikel om Dalgård, kommer her mere om gårdens og campingpladsens ejere gennem tiden (så vidt jeg har kunnet spore dem indtil nu). En anden artikel følger de nuværende ejeres beskrivelse af campingpladsen, som den drives i dag.


Facts om Dalgård
Gården blev opført i 1939, brændte i 1951, hvorefter stuehuset blev genopført året efter. 

Areal 2020: 49.306 kvm, heraf vej: 10.228 kvm inkl øst for pladsen. Dette indikerer, at gården har udstykket sommerhusgrundene her.


Dalgårds ejere gennem tiden
1.
Under krigen og indtil 1952: en polak ved navn Martin og hans kone Nora. 


2. Fra 1952- ?: Christian og Helle Kjærgaard. Kjærgaard var en entreprenør fra København. Han købte bl.a. grunde ned mod vandet, herunder den del, der senere blev til Borgmestervangen. 


3. Fra 19?? til 1980: Anker Pedersen og hans argentinske hustru. Pedersen havde tidligere haft en farm i Argentina. Han var kommet til skade med en hånd og var altid iført en speciel handske. Han indrettede campingplads midt i 1960erne. 
Pedersen startede kiosk i det små med salg af mælk, is mv. fra privaten. Senere drev han cafeteria i bygningen, hvor det nuværende ejerpar i dag har bolig - en tidligere stald eller lade. Man kan i deres stue stadig se alle strømudtagene til lamperne over bordene i det tidligere cafeteria.

Brochure fra kiosken på Dalgård camping, ukendt dato. Svend C. Pedersen står for pladsen på dette tidspunkt

I starten gik Pedersen rundt på campingpladsen med en slags kontrollørtaske og opkrævede leje. Oftest blev det til et skøn, når antal dage skulle opgøres (og i gæsternes favør!). 


På Gl. Rougsø Lokalarkiv findes et avisudklip med en nekrolog over Anker Pedersen:
”Anker Pedersen, Camping Dalgård, er død på Marselisborg hospital, Århus, d. 22. april 1982, 77 år gammel. Anker Pedersen stammede fra Tustrup. Han fandt fremtidsudsigterne i Danmark var for små i trediverne og forlod landet for at slå sig ned i Argentina. Her opholdt han sig i 28 år og befandt sig godt. Desværre havde han et uheld med den ene hånd og rejste derfor hjem for at finde et lettere arbejde. Han var kun kort tid i Danmark, da han købte en ejendom i Skovgårde og omdannede den til campingplads.


Pladsen er gennem årene udvidet og blev til en plads, som mange vendte tilbage til den ene gang efter den anden. Den ligger tæt ved vej og alligevel meget nær strand og afsides for trafik. Her fik Anker Pedersen brug for sine sprogkundskaber, han erhvervede i Argentina. Han blev en populær vært og var velanset alle steder, hvor han kom i forbindelse med mennesker.


Anker Pedersen måtte for flere uger siden lade sig indlægge på sygehuset, men er nu stille afgået ved døden. Han efterlader hustru og to voksne børn”.


4. 1980-1983: Pladsen var bortforpagtet, måske til Svend C. Pedersen. Dennes navn findes i hvert fald på en brochure fra kiosken, som en tidligere fastligger har foræret til nuværende ejere.


5. 1.3.1983 – 1987: Dalgård camping blev overtaget af Else Marie og Aksel Håkonssen. De købte boet efter Anker Pedersen, efter at pladsen som nævnt havde været bortforpagtet i 3 år. De kom før Skovgårde fra Sønderjylland. Håkonssen opførte ny toiletbygning, legeplads, køkkenfaciliteter, møntvask mv. De byggede også 2 nye campinghytter, samt indrettede et tidligere sommerhus til campinghytte. Dermed blev Dalgård camping en trestjernet plads. 

Avisartikel fra d.31.5.1983, hvor ægteparret Håkonsson har overtaget pladsen

Pedersens enke kom fortsat på pladsen i Håkonssons tid. Hun var vældigt begejstret for pladsens “gode vand”, og skulle altid ud og have et glas af dette, straks hun kom. Som tidligere nævnt etablerede Pedersen vandværk i Skovgårde.

Avisartikel også fra tiden, hvor Håkonsson ejede den

6. 1988 - 1992 inkl: i denne periode hed ejerne Else og Niels Gaj Nielsen. De drev herefter indtil 1.12.2020 Grønninghoved strand camping ved Kolding. Else og Niels havde det gamle stuehus til udlejning og boede selv i den tidligere stald/lade. 


7. Pr. 5.3.1993 : Jytte og Leif Bjerning Jensen overtog campingpladsen. De havde i 1989 solgt alt, hvad de ejede, og sejlede herefter Middelhavet rundt i en længere periode. 

Jytte og Leif Jensen

Da de overtog Dalgård camping, blev huset blev sat i stand, så der blev mulighed for at leje værelser eller en lejlighed og pladsen blev i det hele taget sat i stand. Kiosken var ved overtagelsen kun et slags ishus, men Leif Jensen byggede den kiosk, der eksisterer den dag i dag.

Avisartikel fra 1993, hvor Jytte og Leif Jensen er de nye ejere

Før nordkystvejen kom i 1966 og der dermed kom indkørsel til pladsen herfra, var der indkørsel fra Havbakkevej. Vejen gik ned gennem de to bygninger (det gamle og det nuværende stuehus). Denne vej blev i Jytte og Leif Jensens tid lukket som kørevej, men i en periode kunne man stadig færdes til fods via denne indgang. På et tidspunkt skulle der have været en port her, som blev kaldt ”Himmeriges port”. 
Ejerparret kom senere til Fårup sø camping ved Jelling, som de drev i 4 år. Jytte Jensen lever ikke længere.


8. Pr. 18.02.2000 købte Viggo og Bodil Sørensen (forældre til den nuværende ejer Diana Korsholm) pladsen. De indrettede bl.a. nyt, privat køkken i tilbygningen for enden af huset, der før rummede cafeteria. Viggo Sørensen mistede sin hustru i 2013 og bor nu i Vivild.


9. Pr. 8.6.2007: Pladsen blev solgt til nuværende ejer, Diana Korsholm. Diana og hende mand Arne har bl.a. anskaffet nye hytter i 2014 og renoveret de ældre hytter. Desuden har de moderniseret legepladsen, der nu er på 1600 kvm. Endelig har de lavet nye køkkenfaciliteter, samt nyindrettet butik og reception. Diana og Arne er således det 7. par på campingpladsen.

Avisartikel om Dalgård camping, nu med Diana og Arne Korsholm som ejere

Avisartikel fra 2001, året efter nuværende ejere flyttede ind

Kilder

  • Tinglysning.dk

  • Arkiv.dk

  • Interview med hhv. Bjarne Daugaard og her især de nuværende ejere, plus avisudklip mv. som nuværende ejere har fået fra tidligere fastliggere på Dalgård camping. 

  • Endelig telefonsamtaler med hhv. Else Gaj Nielsen og Leif Bjerning Jensen. Supplerende oplysninger, rettelser og lign. modtages meget gerne.

Se også:

Interview med Diana og Arne Korsholm

bottom of page