top of page

Interview med Lise og Arne Esbensen
Dalgårdsvej 3

(Tine Rydahl, juni 2021)

I sommeren 2021 havde jeg en lang og spændende snak med Lise og Arne, Allingåbro, i deres sommerhus på Dalgårdsvej 3 i Skovgårde. Lise og Arne er hhv. årg. 1948 og 1939. Arne er uddannet møbelpolstrer og parret har haft møbelforretning i Allingåbro fra 1969 til 2015. Interviewet blev i denne weekend suppleret med et besøg hos parret i deres nuværende helårsbolig på Skolevej i Allingåbro. 

Arne og Lise i deres lidt yngre dage

Sigvald Esbensen bygger i Skovgårde

Arnes far, Sigvald Esbensen, var født i 1908 og døde i 1998. Han var møbelhandler i Allingåbro og også bosat der, sammen med sin kone Sinne. Han var uddannet snedker, og drejede bl.a. ”rokokoben” til møbler.

LiseArne_2.jpg

Sigvald Esbensen og hans kone Sinne foran Ebse

Det var Sigvald, der i 1958-59 startede med at købe 3 mindre grunde i Skovgårde, der havde hørt under gården Skipperholmen, som nedbrændte i 1952. 

Tegning af parcellerne

Han købte den ene grund af en mand ved navn Ejvind Post, der var bogholder i Allingåbro. Dennes bror solgte den anden grund til Sigvald og den tredje grund havde tilhørt en mand fra Randers. 

LiseArne_4.jpg

Sigvald Esbensen

Sigvald gav 500 kr for hver af grundene og fik desuden 50 kr i erstatning, fordi der skulle sættes en elmast op på den ene grund. Ingen af de tidligere ejere havde fået bygget på deres grunde, men det gik Sigvald så i gang med. 

Han startede i 1959 med at bygge ”Ebse”, der i dag har adressen Daugårdsvej 2. Navnet kom af, at der var en lille nabodreng i Allingåbro, der ikke kunne sige Esbensen, det blev til Ebse, og således kom sommerhuset til at hedde det. (Jeg (Tine) troede i mange år, det hed Else…). 

LiseArne_6.jpg

Ebse

Dernæst byggede Sigvald ”det gule hus” på adressen Berberisvej 1a. Næste sommerhusbyggeri var på Skipperholmen 2. 

LiseArne_7.jpg

Her ses tv det første hus på Skipperholmen 2, samt Berberisvej 1A (th), der nu er nedrevet

Sigvald byggede tillige et hus på Havbakkevej og begyndte at bygge et nyt hus på det, der i dag har adressen Dalgårdsvej 3. 

LiseArne_8.jpg

Arne og Lises hus på Dalgårdsvej 3, før det fik overbygning på

Han tegnede dette hus og påbegyndte byggeriet og derefter overtog Arne og Lise huset og byggede det færdigt. De overtog officielt huset i 1973, hvor de også fik bygget overetage på. 

LiseArne_9.jpg

Dalgårdsvej 3 med overetage

Arne og Lises hus i vinterdragt

Et nyere billede af Dalgårdsvej 3

Omkring samme tidspunkt blev "det gule hus" på Berberisvej 1a nedrevet. Det lå foran Lise og Arnes hus, længst nede mod vandet.

Sigvald var en meget sparsommelig mand, der byggede huse af de materialer, han lige havde for hånden. Både Ebse og Arnes og Lises hus havde dels vægge af gasbetonblokke, men også nogle af træ. Da Lise og Arne fik sat overetage på deres sommerhus, var spærene lidt for lange. Sigvald fik straks sørget for at det resterende træ blev savet af og genbrugt. 

Bemærk de lidt for lang spær, der blev savet af og stykkerne genbrugt

“Han havde respekt for materialer”, fortæller Arne - og Lise husker, hvordan hendes svigerfar korsede sig over at de satte termoruder i et sommerhus! 

Indvendig var deres hus beklædt med finerplader, så det lignede en cigarkasse, og de havde i starten ingen strøm. Senere er huset løbende blevet renoveret. 

LiseArne_17.jpg

Sigvald og Sinne Esbensen

Sigvalds anden søn, Svend Erik, overtog senere ”Ebse”, ligesom en datter overtog huset på Havbakkevej.

LiseArne_18.jpg

Ebse

Tyske gæster gennem mange år

Husene blev lejet ud helt fra starten og mest til tyskere. Sigvald Esbensen havde næsten et helt bureau, da han kendte så mange i området og også formidlede udlejning af deres huse. Arne husker navne som Clausager og Fru Popp, der også lejede ud. Kiosken var ifølge Bjarne Daugaard nøgleudleveringssted.

Nogle af lejerne af “Ebse” er kommet der gennem generationer. Arne og Lise har nogle fantastiske gæstebøger, hvor lejerne med stor kreativitet har takket for opholdet og har krydret teksten med flotte tegninger, vers mv. 

Fra Ebses gæstebog

Arne og Lise bruger fortrinsvis selv deres hus, men har dog haft de samme to tyske familier til at bo i huset i mange år. Tyskerne er nu næsten som en del af familien og har deltaget i forskellige begivenheder. Den ene familie kom f.eks. til Lise og Arnes sølvbryllup, til Sigvald og Sinnes guldbryllup og igen til både Sigvald og Sinnes begravelse.

LiseArne_23.jpg

Lise og Arne i deres lidt yngre dage

Da den ene tyske familie var kommet til Skovgårde i 30 år, holdt de en fest, som Johannes og Frede selvfølgelig var inviteret med til. (Lise og Arne fortæller ligeledes, at da de i 1980 holdt jul i sommerhuset, var Johannes og Frede ovre hos dem til kaffe juleaften, hvor de ellers sad alene).
Otto og hans familie er kommet i Lise og Arnes hus i 53 år og skrev i gæstebogen i 2020, at nu var det sidste år. Det var blevet for langt for ham at køre herop fra Harzen. Og han kom da heller ikke i 2021, fortæller Lise og Arne. 
Men mon han alligevel kunne finde på at komme igen? Det håber jeg (Tine), for Otto kendte Frede og Johannes særdeles godt. Han gik hver dag over for at snakke med Frede og har uden tvivl billeder af Frede, noget som det ellers ikke er lykkedes mig at opspore. 

Den anden familie er fra Bremenområdet. De er kommet med konens mor, plus 3 piger. Nu er de 2 af pigerne gift og har fået børn, der så er 4. generation i Skovgårde. De kommer altid en uge i juli eller august og lejer også nogle gange ”Ebse”, så de kan være der alle sammen. De har allerede lejet sig ind i sommeren 2022 igen.
 

LiseArne_24.jpg

Fra Ebses gæstebøger

Husene i dag

I dag har Lise og Arnes børn formelt overtaget huset, men Arne og Lise bruger det fortsat meget. De har 2 børn, hvoraf en datter er bosat i USA, men hun ynder stadig at komme til Skovgårde. 

“Ebse” er i dag ejet af Mona og Henning Vestergaard, og bruges fortsat til udlejning. Det har overgået en voldsom forvandling siden de første år og er bl.a. blevet beklædt med zink.

Ebse som det ser ud i dag

Det oprindelige hus på Skipperholmen 2, eksisterer ikke længere. I dag er der et nyt hus på grunden, bygget i 2006. Ejerne var Lissi, Jørn og Claus Jessen i perioden 1998-2003 og i perioden 2003-2021 var det Jørn Kruse Anneberg. I dag er huset ejet af Lene Feveile Hansen og Peter Bremer Hansen.

Berberisvej

Lise og Arne har fuldt styr på Berberisvejs beboerne gennem tiden. Deres dobbeltgrund støder op til Berberisvej og det er sommerhusejerne her, de kender mest til i Skovgårde. Arne har en liste over beboerne i 1967, som har været til stor nytte for mig (Tine), da jeg skulle prøve at få styr på Berberisvejs historie. På et senere tidspunkt kommer der en samlet historie om Berberisvej, hvis ejere fortrinsvis har været næringsdrivende fra Randers. Denne historie kommer også til at bygge på interviews med flere nuværende ejere, der er efterkommere af de oprindelige Randersfolk.

Deklaration vedr. områdets beboeres færdselsret

bottom of page