Bestyrelsen informerer

Grundejerforeningen Skovgårde, der er stiftet 6. februar 1968, fik i 1997 foræret vejene i området og forstranden af Johannes og Frede Sørensen, der oprindeligt ejede jorden, hvor der i dag er sommerhuse. Medlemmer af grundejerforeningen har overtaget skøde på forstranden og deklaration angående tilkørsel fra Strandfogedvej og benyttelse af stier og veje til stranden.

Grundejerforeningen varetager vores interesser over for bl.a. offentlige myndigheder og samarbejder med kommunen om at forbedre forholdende i området. Grundejerforeningen varetager den praktiske vedligeholdelse af de fleste veje og stier i området og ligeledes vedligeholdelsen af forstranden.

Vi ser det som en vigtig opgave at fremme fællesskabet i blandt medlemmerne. Udover generalforsamlingen udmønter det sig især i en midsommerfest i tilknytning til generalforsamlingen, der altid afholdes lørdagen forud for Sct. Hans Aften.

I 2018 fejrede vi foreningens 50-års jubilæum med et brag af en fest, hvor over 300 deltagere nød fællesskabet omkring spisningen og underholdningen ved Tørfisk. Det har betydet, at vi siden da har arrangeret levende musik til den årlige midsommerfest.

Der er tillige to årlige arbejdslørdage fordelt på forår og efterår.

For 2021 er foreningskontingentet kr. 150 + kr. 200 til vedligeholdelse af veje, stier og forstrand. Der opkræves gebyr kr. 100, såfremt det er nødvendigt at sende rykker.

For at blive medlem skal du kontakte:

Formand
Anders Futtrup Andersen
Mobil. 2330 9132
Mail: formand@skovgaarde.dk

Kasserer
Lars Mandrup
Mobil 2425 5783
Mail: kasserer@skovgaarde.dk