top of page

Interview med Henny Christensen,
født Skovsen,
Nordvangsvej 25

(Tine Rydahl, maj 2021)

2. del

Den store forandring for Skovsens sker, da Carl valgte at udstykke i 1967. Niels Bundgaard har i et tidligere indlæg fortalt, hvordan Skovsen først sagde nej til at udstykke, da kommunen foreslog dette, på et tidspunkt hvor Skovsen synes, han var sat i grundskyld for et for stort beløb. ”Jeg er landmand, ikke jordspekulant”, skulle han have sagt. Men udstykket, det blev grundene alligevel.

Skovsens gård

I 1950erne havde Skovsen tilkøbt arealet fra bækken (som de kaldte grøften) og op til Daugårdsvej, altså op ad bakken. Det er formentlig opkøbt efter gården Skipperholmen brændte i 1952.

Henny_2_2.jpg

Dette luftfoto er fra 1967, lige inden udstykningen gik i gang. Her kan man bl.a. se haven og annekset

Indtil udstykningen startede, gik der køer på markerne, og der var ingen bevoksning i form af træer og buske. På et billede af grøften/bækken ser man tydeligt hvor bart, der var. 

Henny_2_3.jpg

Grøften, kaldte Henny og familien den. Vi kalder den bækken - der bl.a. løber mellem Borgmestervangen 26 og Nordvangsvej 24

Flere beboerne på Borgmestervangen, (der blev udstykket allerede i 1950erne) bekræfter at der udelukkende var marker med køer dengang.

Henny_2_4.jpg

Henny har ikke selve udstykningsplanen, men her ses hvor stort et areal, der er tale om

Hvordan kunne Henny så mærke den store forandring, det må have været, at hendes forældre udstykkede alle disse grunde? ”Det fik selvfølgelig en økonomisk betydning”, fortæller Henny. ”En del blev sat af til os børn, en del til missionen, og en del til mine forældre selv. Jeg fik en pæn sum penge, men ville ikke sige det til Thorkild, for det skulle ikke være derfor, han tog mig! Men det var god hjælp til vores første hus. Men ellers var det ikke noget, vi tænkte så meget over, mine forældre skulle ikke pludselig have en masse nyt. 

Henny_2_5.jpg

Udstykningen set nede fra Skovsens gård

Jeg har aldrig mærket de manglede penge inden udstykningen. Men der skete dog nogle forandringer i mine forældres liv: far tog kørekort i 1967, for nu skulle han have bil, en Opel. Min mor fik også kørekort. De fik også tv og telefon. De blev så glade for deres fjernsyn og nød at se programmerne. Far byggede selv huset om og der kom nyt tag på i 1969”.

Henny_2_6.jpg

Nogen, der kender til dette hus? Synes ikke lige, det passer med et eksisterende hus i dag? Det var blandt Henny billeder fra Skovgårde og dermed formentlig et hus Skovsen har været med til at bygge eller i hvert fald er det en del af hans udstykning

Henny_2_7.jpg

Her er der allerede godt gang i sommerhusbyggeriet. I baggrunden A-huset Nordvangsvej 14. I forgrunden th Nordvangsvej 12

Jeg har af Henny og Thorkild fået en liste med navne på alle dem, der ejede sommerhus på Nordvangsvej, dateret 20.12.98. Den er måske lavet i forbindelse med at Skovsen flyttede fra gården. Selvom jeg har adgang til Tinglysning.dk, er det langt fra alle oplysninger, der fremgår her, så denne liste er rigtig fin for mig at have en kopi af.

Jeg har også kopi af nogle deklarationer, der blev lavet i forbindelse med udstykningen. Her fremgår det bl.a. at de til enhver tid ejere af hhv. Skovsens gård og Vestergårds hus skal have uhindret adgang til stranden mv.

Henny_2_8.jpg

Deklaration fra 1967 om færdselsret

Henny_2_9.jpg

Påtegning fra 1967

”Hvad tænker du om dét, at din barndomsgård blev udstykket?”, spurgte jeg Henny: ”Det var jo udviklingen. Vores børn har altid nydt at komme der, vi boede i annekset. Mor havde ikke så mange kræfter på sine ældre dage, men mange andre end os holdt også ferie i annekset. De fik lov at låne det, skulle ikke betale. Jeg husker bl.a. tre søskende, hvis far døde. Det var en katastrofe, og min far syntes, det var synd for dem. Det betød meget for dem".
Carl og Budde havde sølvbryllup d. 10.1.1968, og den dag blev den sidste ko hentet, husker Henny. Så de havde beholdt en enkelt ko for at få mælk indtil da.


Skovsen hjælper med at bygge sommerhuse
Selvom Carl aldrig fik den ønskede tømreruddannelse, brugte han alligevel en stor del af sin tid efter udstykningen på at hjælpe med at bygge på nogle områdets sommerhuse. Ét sommerhus byggede han helt selv, men beholdt kun i nogle få år. Det var Nordvangsvej nr. 40, kort før vejen svinger op mod Nordkystvejen. Det forklarer, at der er et billede af dette hus i et af de album, Henny har fra sine forældre.

Henny_2_10.jpg

Huset på Nordvangsvej 40, som Skovsen selv byggede

I det allerførste indlæg her på siden fortalte Niels Bundgaard fra Nordvangsvej 4, hvordan han og Carl hjalp hinanden med at bygge Bundgaards sommerhus.
”At min far derefter var med til at bygge sommerhuse var mere af interesse end af pengenød. At arbejde med træ var han rigtig glad for”, husker Henny.

Henny_2_11.jpg

Dette desværre utydelige billede er sjovt for mig at se. Mine forældres A-hus, bygget 67/68 ses th og tv i baggrunden min fars "berømte" speedbåd "Hamilton Jet", der var hvid og rød

Hennys fortsatte liv
Efter Henny kom ud af skolen efter 7. klasse, var hun ved manufakturhandler Ellgaard i Vivild, hvorefter hun i ca. 1 år var hos Erna og Jens Norup på en lidt større nabogård til Skovsens. I dag ejes denne gård af sønnen Svend Norup – ”ham har jeg skiftet ble på”, griner Henny.
Men Henny har også prøvet en del andre ting på arbejdsmarkedet: systue, pensionat og plejehjem. Efter højskoleophold og giftermål blev hun hjemmegående indtil 1979, hvor hun blev dagplejemor. Familien, der har fået 3 børn, har boet i St. Restrup og i Aalborg, før de rykkede til Hadsund, hvor Henny både har arbejdet som dagplejer, i vuggestue og haft plejebørn - plus de har fået børnebørn.
Da Henny tog på højskole med en veninde, var det bestemt ikke for at finde en kæreste. ”Men efter 25 dage holdt jeg Thorkild i hånden, og vi har holdt sammen siden.”, smiler Henny. Parret blev gift i 1967 og således kender Thorkild også til udstykningen af Skovsens gård, lige som han var med til at lave noget i den forbindelse.
Henny fortæller: ”vi blev gift ude i gården, og kostalden vestpå var indrettet til bryllupssal. Siden er der udstykket en grund, hvor kostalden lå” (Nordvangsvej 27).


Skovsens sidste år
Hennys mor døde i 1997, kort tid før, hun ville være blevet 77 år. Hun faldt og brækkede lårbenet og kom aldrig over det. Hun var da blevet lidt forvirret, men ikke egentlig dement.
Da Budde døde, var Carl naturligvis ked af det og besluttede at flytte fra gården. ”Når vi gik og pakkede ned, sagde han bare: ”væk med det” til alle de ting, vi spurgte ham om”, husker Henny.
Carl flyttede til et lille hus i Vivild i 1999. Men efter nogle blodpropper kom han på plejehjem i Gjesing. Det blev en god tid, han havde der, kun det sidste halve år havde han det dårligt.
På hjemmet boede der en anden tidligere landmand, som han hyggede sig med. Carl kunne lide at kigge ud over markerne og han pegede med sin stok: ”Derovre bor Søren Ryge” – ”det betød meget for far”, fortæller Henny. Farens stemme blev dog meget svag til sidst, så hans landmandsven sagde: ”det er en skam, jeg ikke kan snakke med Carl mere”. Carl Skovsen døde i oktober 2003.


Nye ejere af gården
Inden de nuværende ejere, Marianne og Bjarne Skyum, overtog adressen i 2003, har der været to andre ejere: Toril E. B. Heyerdahl (1999 til 2002) og Per Filtenborg Nielsen (2002 til 2003).
Ingen af disse to fik gjort så meget ved huset, bortset fra det på et tidspunkt blev malet gult, hvilket Carl Skovsen ikke brød sig om. Men i de nuværende ejeres tid er der sket meget store og flotte forandringer og huset er blevet hvidt igen. Dette handler 3. og sidste indlæg om Nordvangsvej 25 om - følger senere.
Carl brød sig ikke om, at der blev ændret for meget: ”Engang kørte vi forbi med far: ”Hvorfor har de muret døren til”? husker Henny, at hendes far sagde, ”det ligner ikke noget”, syntes han. Han sagde også: ”har de lavet køkken i den fin stow?!”
”Men vi har selv haft fornøjelse af at se huset i ombygget tilstand. Vi var engang forbi, i forbindelse med vi var på campingpladsen og besøge vores børn. Vi gik og kiggede, og så kom Bjarne og Marianne hjem. De undrede sig over, hvorfor gik der folk i deres have, men det var der så en forklaring på og vi blev straks budt velkommen indenfor”.


Båltale ved jubilæet
Henny slutter med at fortælle om at hun var blevet bedt om at holde båltalen til grundejerforeningens 50 års jubilæum i 2017. Det var Bjarne Skyum, der i sin egenskab af formand dengang, foreslog dette. Det sjove var, at Henny først blev præsenteret som Henny Christensen og folk undrede sig over, hvem dette nu kunne være. Men da der blev sagt, at hun var født Skovsen, SÅ spidsede folk ører! ”Jeg var rystende nervøs”, fortæller Henny, ”men jeg kom da vist ok gennem det”.
Desværre kan Henny ikke længere finde talen, men denne snak har nu også på bedste vis erstattet og suppleret denne.

bottom of page