Sankt Hans aften

Traditionen tro afholdes Sankt Hans aften på fællesarealet ved Strandfogedvej. I år sker det torsdag den 23. juni og bålet tændes kl. 20.00

Vel mødt til alle