top of page

Hjertestartere redder liv!

De længe ønskede hjertestartere er nu etableret 2 steder, nemlig på Dalgårdsvej 5 og Fyrrevej 11 og det er med stor glæde vi nu kan hjælpe, når nøden bliver størst.

Kasserer

Hjælp os til at hjælpe dig!

Vi får jævnlig opringning fra politiet og fra personer, som går tur I området, at der har været indbrud i et sommerhus. Det kan også være stormskader eller andet unormalt, som bliver observeret, og det er jo godt, at folk ser efter, når de er ude i området. Derfor vil vi gerne have opdateret vores telefonliste, så vi kan give de rigtige numre videre til politiet, eller vi kan ringe til jer (vi oplyser ikke numre til andre). Hvert år får vi en adresseliste fra kommunen, men der er ingen telefonliste med.

Orientering fra Kommunen

For at renovationsvogne og andre større køretøjer, som kommer i sommerhusområdet, kan komme rundt uden at blive ramt af grene, vil vi hermed vise reglerne for beplantning mod veje. Fra grundejerforeningen vil vi også gerne opfordre til at grene og buske klippes som vist. Samtidig gør vi opmærksom på at grundejeren har pligt til at holde rabatten, så beplantning ikke generer trafikken.(Hvis man har vej på begge sider skal man klippe på begge sider) Vi kan oplyse at alle veje er udlagt som min. 6,00 m. brede veje. Der er enkelte veje som er bredere. Det betyder at der skal være kørebane på min. 4,00 m. og en rabat på 1,00 m i hver side. I øvrigt vil vi henvise til hegnsloven, hvor alle regler om hegn m.m. er beskrevet.Tænk også på jeres naboer og beskær, hvis i har træer der er til gene for dem.

bottom of page