top of page
Skovgaarde_forening_udton_V2_edited_edit
Grundejerforeningen Skovgårde, som ligger nord og syd for Nordkystvejen 3 km vest for Fjellerup, blev stiftet 6. februar 1968 og fik i 1997 foræret forstranden og vejene i det nordlige område af Johannes og Frede Sørensen, der oprindeligt ejede jorden,
hvor der i dag er sommerhuse.

Medlemmer af grundejerforeningen har overtaget skøde på forstranden og deklaration angående tilkørsel fra Strandfogedvej og benyttelse af stier og veje til stranden.

Grundejerforeningen

Skovgårde

Bestyrelsen informerer

Grundejerforeningen varetager vores interesser over for bl.a. offentlige myndigheder og samarbejder med kommunen om at forbedre forholdende i området. Grundejerforeningen varetager den praktiske vedligeholdelse af de fleste veje og stier i området og ligeledes vedligeholdelsen af forstranden.


Vi ser det som en vigtig opgave at fremme fællesskabet i blandt medlemmerne. Udover generalforsamlingen udmønter det sig især i en midsommerfest i tilknytning til generalforsamlingen, der altid afholdes lørdagen forud for Sct. Hans Aften.

 

I 2018 fejrede vi foreningens 50-års jubilæum med et brag af en fest, hvor over 300 deltagere nød fællesskabet omkring spisningen og underholdningen ved Tørfisk. Det har betydet, at vi siden da har arrangeret levende musik til den årlige midsommerfest.

Der er tillige to årlige arbejdslørdage fordelt på forår og efterår.

For 2024 er foreningskontingentet kr. 150 + kr. 200 til vedligeholdelse af veje, stier og forstrand. Der opkræves gebyr kr. 100, såfremt det er nødvendigt at sende rykker.

For at blive medlem skal du kontakte:

Formand
Anders Futtrup Andersen
Mobil. 2330 9132
Mail: formand@skovgaarde.dk

Kasserer
Lars Mandrup
Mobil 2425 5783
Mail: kasserer@skovgaarde.dk

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Skovgårde

Formand og veje/stier/forstrand
Anders Futtrup Andersen
Nørre Langgade 24B
8840 Rødkærsbro
Mobil 2330 9132
Sommerhus adr. Enebærvej 3

Mail: formand@skovgaarde.dk

Kasserer:
Lars Mandrup
Kildehaven 92
8520 Lystrup
Mobil 2425 5783
Sommerhus adr. Hybenvej 14

Mail: kasserer@skovgaarde.dk

Veje/stier/forstrand

Sussanne Bjerregaard
Søndergade 69, Vivild
8961 Allingaabro
Mobil 6014 3961
Sommerhus adr. Blåmunkevej 7
Mail: scbjerregaard@gmail.com

 

Sekretær og hjemmeside
Knud Kirkegaard
Absalonsvej  21
8960 Randers SØ
Mobil 2999 5709
Sommerhus adr. Hybenvej 7
Mail: fam.kirkegaard@tdcadsl.dk

  

Redaktør af foreningsbladet
Inge Mikkelsen
Fyrrevej 15, Skovgårde
8961 Allingåbro

Tlf. 8631 7319
Mobil 2889 4790
Sommerhus adr. Fyrrevej 15
Mail: ingemik@live.dk

 

Bestyrelses-suppleant

Elin Christensen
Fyrrevej 9, Skovgårde

Revisor:

Steen Baunsgaard

Blåmunkevej 2

 

Inger Steensgaard Pedersen

Rødkløvervej 3

 

Revisor-suppleant:

Lars Pedersen
Hybenvej 11

bottom of page