top of page

God skik og orden i skovgårde

Her kan du læse nærmere om God Skik og Orden i Skovgårde.

Vis hensyn til naboer, omkringboende og bløde trafikanter. Skovgårde skal være et godt sted for alle, så vis hensyn til hinanden. Kør langsomt, og tag en snak med naboen – en fælles løsning er bedst for alle. 

 

Kørsel på grusvejene skal ske forsigtigt og foregå med max. 30 km/t for at mindske støj- og støvplage samt beskytte gående og cyklende. 

 

Parkering i området skal ske uden unødig gene for de øvrige beboere, og således at der er fri adgang langs vejene. 

 

Ridning er ikke tilladt på foreningens veje, stier og fællesarealer. 

 

Husdyr må holdes på en sådan måde, at de ikke er til unødig gene for de omkringboende. Eventuelle efterladenskaber opsamles og bortskaffes. 

 

Rabatten ud for egen parcel skal holdes renholdt og klippet ind til skel af grundejeren, således at der er fri adgang og oversigt langs vejene. 

 

Vedligeholdelse af veje varetages af grundejerforeningen via grundejernes kontingentbetaling til veje. Mindre og akutte reparationsarbejder kan med fordel udføres af de enkelte grundejere. Grus kan til enhver tid afhentes på P-pladsen ved Daugårdsvej. 

 

Afbrænding af haveaffald o.l. er ikke tilladt i sommerhusområdet. De nærmere regler fremgår af kommunens affaldsregulativ. 

 

Græsslåning og andre meget støjende aktiviteter skal foregå med hensyntagen til naboerne. Det henstilles til, at græsslåning, træfældning m.m. primært foregår på hverdage/lørdage mellem kl. 9 og 15 eller søndage efter kl. 15. 

 

Træer og beplantning bør beskæres, så alle kan få sol og læ, og havudsigten bevares. Vis hensyn til naboer og bagvedliggende. 

 

Halvårlige arbejdsdage arrangeres af grundejerforeningen for at gøre en fælles indsats for at ren- og vedligeholde området. Grundejerne opfordres til at deltage i disse for at mindske udgifterne og fremme fællesskabet. Se tidspunkt og læs mere om arbejdsdagene i medlemsbladet og ved skiltningen i området.  

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Skovgårde.

bottom of page